Jasličková pobožnosť 2016

Krásnu „jasličkovú pobožnosť“ sme si mohli pozrieť a vypočuť popoludní na Narodenie Pána v Lackovciach, našej filiálke. Krásne hudbno-poetické pásmo potešilo nie len samotné deti a ich rodičov, ale aj ostatných farníkov. Deti nám vďaka svojmu talentu pomohli uvedomiť si podstatu Vianoc a umocniť tak nádhernú atmosféru týchto dní.

Ďakujeme našej kantorke Adi za prípravu, čas a koordináciu celého programu. Taktiež všetkým účinkujúcim, že našli odvahu a chuť priložiť ruku k spoločnému dielu.

Jasličková pobožnosť 2016