Deň s miništrantmi a s birmovancami

V piatok 4. marca pri večernej svätej omši vo farskom kostole bol pán farár Jozef pri oltári obklopený obrovským zástupom chlapcov-miništrantov, ktorí takto začali nocovačku na fare. Svoj čas venovali chlapci našej farnosti vzájomnému spoznávaniu, upevňovaniu priateľstiev pri hrách. V sobotu svoj čas venovali oboznámeniu sa so životom a príkladom dvoch patrónov miništrantov – sv. Tarzícia a sv. Dominika Savia. Pán farár ich vo svojom príhovore vyzval k aktívnej službe vo farnosti. Vďaka za toto podujatie patrí aj animátorom Antónii, Patrícii, Márii, Matúšovi a Kristiánovi, ktorí sa o deti celý čas starali.

Nocovačka miništranti , 2016

V sobotu 5. marca sa vo farnosti Pod Sokolejom šiesti naši mladí birmovanci Janka, Sandra, Viktória, Dominik, Oliver a Samuel pod vedením hrajúceho kapitána Janka Vaceľa zúčastnili volejbalového turnaja birmovancov. V konkurencii družstiev z farnosti Staré mesto a Pod Sokolejom obsadili naši birmovanci 3. miesto.

Volejbal birmovanci, 2016