Púť humenských farností k blahoslavenej Anke Kolesárovej, 2019

Púť humenských farností k blahoslavenej Anke Kolesárovej, 2019