Birmovka na Trojke, 2018

V nedeľu 17.júna 2018 sme v našej farnosti prežívali radosť z prijatia sv. birmovania našich mladých z rúk a modlitby otca arcibiskupa Bernarda Bobera. Zopár fotkami sa chceme vrátiť a pripomenúť si túto milú slávnosť. Nech sa páči 😉
PS: ďakujeme Jankovi, Martinovi , Marcelovi a kaplánovi Mariánovi za prípravu