6. týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
17.2
18:00 ZBP Viera, Andrej
Utorok
18.2
14:00
18:00
dekanátne večeradlo
+ Pavol – pohrebná
 17:00
Streda
19.2
18:00

+ Michal

 17:00
Štvrtok
20.2
18:00 + Jozef, Andrej, František, Angela, Žofia
Piatok
21.2
18:00 ZBP prvoprímajúce deti a ich rodiny 17:00
Sobota
22.2
Katedra sv. Petra, apoštola,
sviatok
8:00
18:00
Na úmysel
ZBP František
 17:00
6. nedeľa cez rok
23.2

8:00
10:30
ZBP Alojz /40 r.ž./
za farnosť
9:15

 

  • Dnes máme zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • V utorok je dekanáte večeradlo.
  • Prosíme vás o podporu OZ Podaj ruku – tlačivá na odovzdanie 2 % nájdete na webe ako aj pri dverách kostola.
  • Na našej farskej webovej stránke nájdete aj fotogalériu z farského karnevalu, ako aj kázeň Imricha Degra.
  • Cirkevná škola sv. Cyrila a Metoda v Humennom nás pozýva na Deň otvorených dverí – viac informácií nájdete na nástenke.
  • Vyšlo nové číslo Trojky – nájdete ju pri východe – taktiež vám ponúkame nové číslo KN.