31.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
5.11
18:00 + Zuzana, Michal 17:30
Utorok
6.11
18:00 + Anna. Ján  17:30
Streda
7.11
18:00 Za nenarodené dieťa 16:30  17:30
Štvrtok
8.11
18:00  + Mária, Jozef, Alžbeta  17:30
Piatok
9.11
Výročie posviacky
Lateránskej baziliky 
18:00 + Ján, Pavlína, Juraj, Mária
Sobota
10.11
Sv. Leva Veľkého
8:00

18:00

+ Ján
+ Michal – výročná
16:30
32. nedeľa cez rok
11.11
8:00
10:30
ZBP Igor s rod. – 40 r. ž.
ZBP pre Júliusa – 89 r. ž.
9:15
  • V sakristii si môžete vybrať podielové knihy a kalendáre SSV.
  • V stredu bude sv. omša pre birmovancov a mládež.
  • Zároveň ponúkame mladým program na pondelok 12.11.2012. V rámci týždňa Cirkvi pre mládež organizujeme zájazd do Košíc na program s názvom Godzone. Záujemcovia sa môžu prihlásiť po sv. omši v sakristii, resp. u animátorov birmovancov do 7.11.2012 – poplatok za dopravu je 5 eur.
  • Vo štvrtok 8.112012 vás po sv. omši sr. Agáta pozýva na druhé stretnutie Lectio divina – tzn. čítanie a premýšľanie nad Svätým písmom.
  • V piatok bude detská sv. omša. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude o 17.00hod. v FaPC.
  • Dnes popoludní o 15.00 vás pozývame k modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva.