23. týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
2.9
Veni Sancte
18:00

+ Viktor, Jozef

Utorok
3.9
Sv. Gregora Veľkého, pápeža
a učiteľa cirkvi, spomienka

18:00
ZBP pre novomaželov – František a Gabika 17:00
Streda
4.9
Sv. Augustína, biskupa
a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 + Pavlína, Jaroslav, Štefan 16:30
Štvrtok
5.9
Prvý štvrtok v mesiaci – deň
modlitieb za duchovné povolanie
18:00  + Anna
Piatok
6.9
Výročie posviacky katedrálneho chrámu
sv. Alžbety v Košiciach, sviatok
7:00
18:00 
+ Ján, Mária, Ján
+ pani Škulaviková
17:00
Sobota
7.9
Sv.Marek Križin, Melichar Grozdiecky,
Štefan Pongrácz, kňazi a mučenníci,
odpustová slávnosť
11:00
18:00
doživotné rehoľné sľuby Ján Krupa, SDB
Ružencové bratstvo
 16:30
23. Nedeľa cez rok
8.9
Odpustová slávnosť
8:00
10:30

ZBP Veronika (90.r.ž.)
ODPUSTOVÁ

8:00
Ostatné oznamy
 2