2. týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
21.1
Sv. Agnesy, panny
a mučenice
18:00 + Anna
Utorok
22.1 
14:00
18:00 
Dekanátne večeradlo
+ Jozef – výročná
17:00
Streda
23.1
18:00 + Helena, Michal 16:30
Štvrtok
24.1
Sv. Františka Saleského
18:00 ZBP preš Antóniu
Piatok
25.1
Obrátenie sv.Pavla
18:00 + Terézia  17:00
Sobota
26.1
Sv.Timoteja a Títa, biskupov
8:00
18:00
Na úmysel
+ Milan
16:30
3. NEDEĽA CEZ ROK
27.1
8:00
10:30
na úmysel
ZBP pre Máriu s rod.
9:15
  • 26.januára pripravujeme pre naše deti spoločne s O.Z Podaj ruku farský karneval. Ak by mal ešte niekto možnosť a chuť sprostredkovať nám nejaké reklamné predmety, ktorými by sme obdarovali naše deti, radi privítame takýto sponzoring.
  • Zároveň prosíme o podporu nášho OZ z vašich daní. Tlačivo na 2% z vyšich daní nájdete pri východe z kostola.
  • V utorok 22.1.2013 o 19.00 hod. v FaPC bude predmanželská náuka. Rozpis náuk nájdete aj na našej webovej stránke, aj na nástenke.
  • V stredu je sv. omša pre mládež a birmovancov a v piatok pre deti.
  • Vo štvrtok bude Lectio divina na fare po sv.omši.
  • Trojdnie Modlitieb matiek. Bližšie info nájdete v Trojke a na výveske.
  • Dnes máme zbierku na FaPC. Vopred Pán Boh zaplať. O týždeň máme zbierku na Kat. univerzitu.
  • Nová Trojka.