2. adventný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
9.12
Nepoškvrnené počatie Panny Márie,
slávnosť 
Prikázaný sviatok
6:00
16:00
18:00
Terézia
na úmysel
+ z rod. Boňkovej, Mackovej a Tkáčikovej
 17:00
Utorok
10.12
Sv. František Xaverský
6:00
14:00
15:00
+ Milan, Mária, Juraj, Jozef, Alojz
Dekanátne večeradlo
+ Anna, Andrej, Emil
Streda
11.12
6:00 + Margita, Jozef, Anna 16:30
18:00 + Jozefína, Ján
Štvrtok
12.12
6:00
18:00
ZBP a pokoj Jozefína, Matej, Filip
+ Michal
Piatok
13.12
Sv. Lucia, panna a mučenica,
spomienka 
6:00
+ Milan, Anna, Štefan, Vladimír, Mária 17:00
18:00 ZBP Roman s rod. /1. rok/
Sobota
14.12
Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ
Cirkvi, spomienka
8:00
18:00
+ Juraj /pohrebná/
+ Štefan, Štefan
 16:30
3. Adventná nedeľa
15.12
GAUDETE
8:00
9:15
10:30
Za farnosť
Na úmysel
ZBP Jozef, Dalibor
9:15

 

 • V pondelok  je prikázaný sviatok. Pri večernej sv. omši o 18.00 požehnáme novú spovednú miestnosť.
 • Katolícka cirkev oslávi v pondelok prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Keďže ide o slávnosť, ktorá je preložená z dnešného dňa, v tomto roku veriacich nezaväzuje vo svedomí ako prikázaný sviatok (to znamená, že nie je pod ťažkým hriechom povinnosť účasti na svätej omši a zdržania sa vykonávania prác prekážajúcich zasväteniu dňa).
  http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20131208001
 •  V utorok je celodekanátne večeradlo. V utorok budú sv. omše ráno o 6.00 a o 15.00 hod! svätá omša o 18.00 hod. nebude. Úmysel bude slúžený o 15.00 hod.
 • V sobotu 14.12. o 9.00 prosíme o pomoc pri predvianočnom veľkom upratovaní kostola.
 • V sakristii môžete do 15.12. nahlásiť chorých na predvianočnú spoveď.
 • V nedeľu 15. decembra sv. omšu o 10.30 hod. v našej farnosti bude slúžiť otec biskup. Pri tejto príležitosti budú vyslaní koledníci Dobrej noviny do rôznych farností našej arcidiecézy, aby ohlasovali radostnú zvesť o Ježišovom narodení. Z toho dôvodu, sme v tento deň pridali sv. omšu o 9.15 hod., aby sme pripravili priestor pre deti a mládež, ktorí prídu ako hostia do nášho kostola. Prosíme vás, aby ste nechali priestor dole k dispoziícii deťom a mládeži. Zároveň pozývame na túto sv. omšu naše deti a mládež s rodičmi, aby sme takto spoločne mohli vytvoriť veľké spoločenstvo. Špeciálny obetný dar, ku ktorému môže prispieť každý z nás  poputuje do Záchytného tábora migračného úradu MV SR v Humennom. Zbierať sa budú školské potreby, trvanlivé potraviny a čistiace prostriedky.
 • V prípade, že máte chuť nám pomôcť s pohostením koledníkov Dobrej noviny, prosíme vás o dar v podobe chutných koláčov J Pán Boh zaplať.
 • Farský ples – od stredy 11.12.2013 si budete môcť zakúpiť vstupenku na náš farský ples, ktorý bude 1.2.2014.Cena lístka je 23 €. V cene ja zahrnuté: prípitok, polievka, hlavné  jedlo, okolo polnoci ďalšie hlavné jedlo a káva. Prosíme vás o pomoc pri zháňaní tombolových cien, ďakujeme vopred za každú pomoc. Lístky si môžete zakúpiť u p. Kulovej a p. kurátora Kovalčina v sakrestii.
 • Úmysly sv. omší na mesiac január a február budeme vyberať vo štvrtok 12.12. od 16.30.
 • Vyšla nová Trojka – o.i. nájdete tam už aj rozpis na predvianočné spovedanie.