16. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
22.7
Sv. Mária Magdaléna
18:00

 +Eduard, Ján, Otília, Július

Utorok
23.7
Sv. Brigidy, rehoľníčky
patrónky Európy
7:00
14:00
+ Ján, Anna, Ján, Mária
Dekanátne večeradlo
Streda
24.7
l
18:00 ZBP pre Vladimíra 16:30
Štvrtok 25.7
Sv. Jakuba, apoštola
7:00  + Michal
Piatok 26.7
Sv. Joachima a Anny
18:00  +Ján, Helena, Michal, Anna 19:00
Sobota 27.7
Sv. Gorazda
8:00
18:00
+ Ivan – pohrebná
+  Zuzana
 16:30
17. Nedeľa cez rok
28.7
8:00
10:30
Za farnosť.
ZBP pre Magdalenu
9:15
  • V utorok vás pozývame na dekanátne večeradlo – od 14.00 hod.
  • Vo štvrtok po rannej sv. omši budú raňajky sv. Anny
  • V dňoch od 22. do 28. júla Vás pozývame na obrazovkách Televízie LUX sledovať priame prenosy z 28. Svetových dní mládeže v Riu de Janeiro. Podrobný program prenosov nájdete na výveske kostola a v najnovšej Trojke.
  • Organizácia Veronika n.o. organizuje od 29.7 – 3.8.2013 prímestský tábor bližšie informácie nájdete na nástenke.
  • Chceme poprosiť tých, ktorí sa prihlásili na našu farskú púť do Ríma, aby v pondelok 22.7.2013 po sv. omši cca o 18.45 hod. odovzdali druhú časť platby za púť. Plus je potrebné v pondelok nahlásiť číslo cestovného dokladu (občiansky preukaz alebo pas) adresu, rodné číslo, dátum narodenia, telefón a e.mail kontakt. Na stretnutí urobíme aj predbežný návrh na ubytovanie.
  • Vyšlo nové číslo Trojky – nájdete tam okrem iného nové pokyny, ktoré vydala KBS k sviatosti manželstva.