14. týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
9.7
19:00
+ Jozef, Mária
Utorok
10.7

7:00 + Ján, Mária, Juraj, Alžbeta
Streda
11.7
Sv. Benedikta, opáta,
patróna Európy
 
19:00

+ Ján, Ondrej, Ľubomír

16:30
Štvrtok
12.7
7:00 + Anna, Helena
Piatok
13.7
19:00
+ Margita, Anna, Jozef, Anna, Jozef 18:00
Sobota
14.7
8:00
19:00
Na úmysel
+ Pavol, Helena
16:30
15. nedeľa cez rok
15.7

8:00
10:30
Za farnosť
ZBP Jozef, Mária, Miroslava
9:15
  • Zvážili sme vaše návrhy a postrehy a vyšli sme vám v ústrety – preto počas prázdnin budú vo farskom kostole večerné sv. omše o 19.00, sv. omša ráno o 7.00. hod. bude však v utorok ale aj vo štvrtok.
  • Kancelária počas prázdnin: Pondelok, piatok po večernej sv. omši – Utorok je nestránkový deň – Streda od 17.30-18.30 hod. štvrtok po rannej sv. omši.
  • Na budúcu nedeľu 15.7.2012 máme zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať, za vaše milodary.

.