1.Máj v našej farnosti

Dobíjanie hradu

V pondelok 1.mája 2017 sme sa s našimi miništranti vybrali na Jasenovský hrad. Naša výprava začala na farskom dvore, kde sme na začiatku priložili ruku k dielu a vyskúšali si, ako sa  kosí farský dvor Cestou na hrad sme museli vyriešiť niekoľko úloh. Zo získaným indícií sme napokon poskladali vetu: „Miništrovanie je služba Bohu i ľuďom.“Miništrantov čakala po náročnom výstupe odmena – opiekli sme si svoje pochúťky z batoha a absolvovali prehliadku hradu. Najväčším zážitkom bola snáď prehliadka jaskyne, ktorá sa nachádza pod hradom. Domov sme sa vrátili nie len príjemné „opečení“ od slnečných lúčov, ale aj celkom unavení. Snáď nám chlapci nezaspia ráno do školy J.

Výmena kruhu

Na 1. mája sa na farskom dvore okrem miništrantov stretli aj kurátori, kostolníci, rozdávatelia a záhradník Jozef Konrád.Tento deň si vybrali na to, aby skrášlili okolie nášho farského kostola a zrealizovali dlho plánovanú výmenu kvetinového záhona pred kostolom.

Ďakujeme kaplánovi Majovi a animátorom Pati, Tinovi a Dominike za výlet a záhradníkovi Jozefovi Konrádovi, Slávku Sukeľovej a horlivým chlapom za premenu nádvoria.