Zostaňte s nami – slovko farára

Bratia a sestry,

pred pár dňami do nášho života vošli opatrenia, ktoré nám zmenili náš doterajší život. Výrazne prispeli k premene, ktorá je pre nás v mnohých oblastiach náročná. To sa týka aj nášho duchovného a pastoračného života v našej farnosti. Rozbehnuté prípravy k prijímaniu, birmovke, sobášom sa zo dňa na deň zastavili na neurčito. Nik z nás nevie, dokedy to potrvá.

Hľadáme možnosti, ako byť s vami v kontakte. Duchovne sa spájame s vami nielen v čase modlitby, našich súkromných svätých omší, ale aj v momente Eucharistického požehnania, ktoré vám pravidelne každý deň od 18.marca udeľujeme.

Čo sa týka spovede, držíme sa inštrukcií nášho arcibiskupského úradu- v mimoriadnej situácii sme k dispozícii.

Od pondelka 30.marca sme zverejnili čas a kontakt na službu ucha. Od pondelka do piatku od 18:00-19:00 hod. je na linke 057 / 77 23 701   jeden z kňazov v našej farnosti pripravený s vami porozprávať, či vypočuť vás. Chceme vám  byť nablízku, tak ako sa dá. Prosíme vás – Zostaňte aj vy s nami.

Okrem tej ľudskej a duchovnej roviny, je tu totiž aj rovina ekonomická. Aj v týchto dňoch potrebujeme vašu vernosť a podporu. Každý mesiac splácame úver. Preto v nádeji a pokore sa obraciame  na vás a prosíme o váš finančný príspevok aj v tomto období.

Podporiť našu farnosť môžete vkladom na náš farský účet ( poprípade trvalým príkazom ) :

SK60 0900 0000 0004 6246 5726 alebo vložením milodaru do pokladničky, ktorá bude od 1. apríla 2020 vystavená pri dverách nášho farské kostola každý deň v čase od 14:00-17:00 hod. Vieme, že nás všetkých čakajú ťažké časy a práve preto iba zomknutie a solidarita nám môžu pomôcť prejsť nimi v nádeji a pokoji. Už teraz vám ďakujem za vernosť a podporu.


Odpovede na niektoré otázky

 Kedy bude slávnosť prvého sv. prijímania? Kedy bude sviatosť birmovania?

Čo sa týka birmovania- tak ako všetko, aj kalendár biskupov je zrušený na neurčito.  Veríme, že nám po ukončení karantény bude udelený nový termín, ktorý vám včas oznámime. Slávnosť prvého svätého prijímania sa odkladá na neurčito.


Čo s predmanželskou prípravou, ktorá už bola raz preložená?

Aj tu musíme povedať, že sa prekladá na neurčito.


Zmenilo sa nejako plánovanie prác/ investícii v našej farnosti?

 Na prvý polrok sme naplánovali 3 investície. Apríl – terénne úpravy/ zeleň a výsadba okolo fary. Tie sme vzhľadom na koronavírus zúžili na polovicu. V pláne bol celý dvor. Máj- chceli sme riešiť havarijný stav zatekajúcich balkónov. Tu budeme musieť nájsť formu lacnejšieho riešenia. Aktuálne hľadáme architekta pre túto oblasť.  ( ak niekoho poznáte, prosím, kontaktujte nás)  Jún – je objednaný  servis zvonov.


V Lackovciach bola túžba vrátiť sa k riešeniu vitráži okien a taktiež k servisu zvonov. Vzhľadom však na aktuálnu situáciu sme oba návrhy pozastavili. Ak by však bol a prešiel nejaký projekt, ktorý by finančne napomohol, potom by sme sa k danej téme možno mohli vrátiť.