Stretká detí na 1.s.p

Stretká detí

ZŠ Darg.hrdinov

ZŠ Laborecká
ZŠ Hrnčiarska
a iné ZŠ

 • 11. 1. 2019
 • 25. 1. 2019
 • 15. 2. 2019
 • 8. 3. 2019
 • 22. 3. 2019
 • 5. 4. 2019
 • 26. 4. 2019
 • 10. 5. 2019
 • 18. 1. 2019
 • 8. 2. 2019
 • 1. 3. 2019
 • 15.3. 2019
 • 29. 3. 2019
 • 12. 4. 2019
 • 3. 5. 2019
 • 10. 5. 2019

Začínajú sa o 17:00 hod.
vo Farskom pastoračnom centre.

O 18.00 je sv. omša pre deti.