Rozlúčka s kaplánom Daliborom

28.6.2015 sa na dvore FaPC uskutočnilo rozlúčkové posedenie s kaplánom Daliborom, ktorý po dvoch rokoch v našej farnosti, odchádza na nové pôsobisko. Akcia sa nad mieru vydarila a možno povedať, že bola presne taká, aké bolo celé jeho pôsobenie u nás. Jednoducho povedané plné pohody, radosti a pokoja. Guláš bol výborný, pivko i kofola správne vychladené, muzika ladila, nálada bola výborná, počasie bolo vymodlené do optima. Ľudí sa zišlo nadmieru, bo každý si chcel na záver s pánom kaplánom podať ruku, ešte čo to povedať , zaželať, rozlúčiť sa.

Otec Dalibor,
ešte raz Ti za všetkých spolufarníkov z celého srdca ďakujem, za všetko, čo si pre nás počas urobil. Ďakujeme Bohu, že viedol Tvoje kroky aj do našej farnosti, do našich sŕdc. Budeme sa za Teba modliť, aby si aj v novom pôsobisku mal dostatok, sily, vytrvalosti a lásky.
Vždy Ťa u nás radi uvidíme

Rozlúčka s kaplánom Daliborom