Prvé sv. prijímanie 2016

V nedeľu 15. mája sme mali v našej farnosti krásne slávnosti, kedy naše deti prijali prvýkrát do svojho srdca Ježiša v Eucharistii. V tejto chvíli sa chceme s vami podeliť so zábermi zo slávnosti ako aj pocitmi niektorých detí. Ako ste si zaiste všimli, deti priniesli v rámci obetných darov mnohé veci, tie boli postupne rozdelené pre Detské oddelenie Nemocnice A. Leňa v Humennom, pre SČK územný  spolok  v Humennom ako aj pre potreby našej farnosti. Za čo aj touto cestou vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať.

Prvé sv. prijímanie, 2016