14. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
8.7
18:00

 + Emília, Michal

Utorok
9.7
7:00 + Michal, Anna, Štefan, Anna, Vladimír
Streda
10.7
l
18:00 +  Helena 16:30
Štvrtok 11.7
Sv. Benedikt, opát
7:00  + Ladislav, Jolana, Imrich, Magdaléna
Piatok 12.7
18:00  + Ján, Anna, Mária 19:00
Sobota 13.7 8:00
18:00
+ Margita – pohrebná
+ Ivan, Helena, Andrej
 16:30
15. Nedeľa cez rok
14.7
8:00
10:30
ZBP pre Petra – 50 r.ž. a Katarínu 25 r.ž.
ZBP pre Helenu
9:15
 • V letných mesiacoch  budú sv. omše vo farskom kostole sv. Košických mučeníkov v utorok a vo štvrtok ráno o 7.00 hod..
 • Kancelária farského úradu počas prázdnin bude otvorená:
  Pondelok   18:40 -19:15
  Utorok  7:30 – 8:00
  Streda  18:40 – 19:15
  Štvrtok  7:30 – 8:00
  Piatok  17:00 – 17:30
 • Opekačka pre mladých- pozývame mladých na opekačku v utorok 9.júla od 15.00 hod. do FaPC.
 • Stretnutie pred táborom, ktorý organizuje naše O.Z. Podaj ruku spolu s animátormi našej farnosti bude v sobotu 13. júla o 16.00 hod. vo FaPC.
 • Dnes popoludní o 15.00 hod. vás pozývame k spoločnej modlitbe.
 • Zbierka na FaPC bude na budúcu nedeľu 14. júla. V auguste si urobíme „zbierkové prázdniny“. Najbližšia zbierka na FaPC bude potom až v septembri.
 • Vyšlo nové číslo Trojky.