Informácie pre najbližšie dni

Farský kostol bude otvorený v pracovných dňoch od 12:00 – 15:00 hod. a cez víkend od 8:30- 10:00 hod.  k súkromnej modlitbe.

O 15:00 hod. ( v pracovných dňoch ) zazvonia zvony, ktoré nás budú takýmto spôsobom pozývať k spoločnej modlitbe za seba navzájom, budú nám pripomínať Hodinu milosrdenstva a zároveň okamih, kedy nám kňaz v pracovné dni udelí Eucharistické požehnanie. Požehnanie Eucharistiou cez víkend bude o 12:00 hod.

Online vysielane sv. omše z nášho kostola- každú nedeľu o 10:30 hod.

Sv. omše budeme podľa pokynov ABÚ Košice slúžiť v zhode s rozpisom, ako ste ich nahlásili. V prípade, že máte záujem zmeniť dátum slávenia- napíšte nám na he.sidl3@abuke.sk alebo v úradných hodinách nás kontaktujte na telefónnom čísle našej kancelárie.

Úradné hodiny –  Farská kancelária

  • Pondelok 15:30 – 16:30 (farár)
  • Streda  15:30 – 16:30 (kaplán)
  • Piatok   15:30 – 16:30 (kaplán)

Sviatosť zmierenia: V prípade, že budete mať záujem o svätú spoveď alebo duchovný rozhovor, môžete si ho dohodnúť s kňazom v úradných hodinách na telefónnom čísle : Telefón – kancelária : 057 / 77 23 701

Podporiť finančne našu farnosť môžete vkladom na účet:

IBAN Farský účet: SK60 0900 0000 0004 6246 5726

IBAN filiálka Lackovce: SK83 0900 0000 0004 6033 9945

IBAN filiálka Kochanovce: SK67 0900 0000 0050 3351 2224