Fara na ľade

Ako každý rok, aj tento sme sa na Silvestra vybrali na Klzisko v Humennom. Naša pravidelná akcia fara na ľade je obľúbenou nielen športovo – relaxačnou, ale aj spoločenskou akciou. Krásnu spomienku na spoločné chvíle nám zachytil náš dvorný fotograf Tomáš Krško. Ďakujem OZ Podaj ruku za spoluprácu. No špeciálne chceme poďakovať za tieto chvíle správcovi rekreačných a športových zariadení v Humennom Petrovi Ždiňákovi a poslancovi mesta Petrovi Pipákovi, ktorí urobili všetko preto, aby naša zabudnutá a nezverejnená zaplatená faktúra a objednávka pre MHK Humenné o prenájme klziska bola zrealizovaná. 

« z 2 »