Domaša 2022

Uplynulý víkend počas dní 10.-12.6.2022 sme my, animátori, absolvovali formačný víkendový pobyt na Domaši. Ubytovaní sme boli v Chate Dobra v oblasti s rovnomenným názvom.

Účelom nášho spoločne stráveného času bolo čo najviac sa pripraviť na letný tábor, ktorý pre deti z farnosti organizujeme v dňoch 11.-15.6.2022. Už v piatok sme sa odhodlane pustili do strihania a v kreatívnej práci sme pokračovali aj nasledujúci deň. Aktívne sme sa venovali programu a prvýkrát sme si spoločne zaspievali novú táborovú hymnu.

V sobotu nechýbala opekačka a v nedeľu sa na nás konečne usmialo aj slniečko. Zaslúžený oddych a osvieženie sme si užili aj pri bazéne. Víkendovka bola pre nás akousi predzvesťou tábora a už dnes sa úprimne tešíme na všetky deti, s ktorými sa stretneme v našom tábore.

Ďakujeme si navzájom za požehnaný čas a všetkým, ktorí nám umožnili ho spoločne stráviť.