Ďakujeme za štedrosť

Verím, že si ešte pamätáte na náš Vianočný koncert 2016 v podaní FS Zemplín. Okrem hudby a slova sme v ten večer mali možnosť podporiť Katolícku charitu v Sarajeve. Aj vďaka Vašej štedrosti sa vyzbieralo na koncerte 605 € . Iniciátor myšlienky p. Šutka osobne odovzdal pred pár dňami náš dar miestnemu spolku Katolíckej charity.