Ďakovná púť

V utorok 17. mája 2016 sme spolu s mnohými  prvoprijimajúcimi deťmi a ich rodičmi absolvovali ďakovnú púť . Mariánska hora v Levoči, výrobňa hostií v Prešove, Konkatedrála sv. Mikuláša i kópia Turínskeho plátna- toto všetko bolo nielen naším cieľom, ale aj milosťou. A hoci ráno sme vstávali do upršaného počasia, celý deň nás sprevádzala milosť dobrého počasia. Zopár záberov z nášho dňa vám prinášame v našej foto- dokumentácii.

Ďakovná púť, 2016