Ďakovná púť tretiakov

Prvoprijímajúci z našej farnosti sa vybrali v rámci hodín náboženskej výchovy poďakovať za dar Eucharistie. Prvou zastávkou bola Výrobňa hostií v Prešove, kde im rehoľné sestry ukázali celý proces výroby hostií. Odmenou bola aj ochutnávka hostií. Ďakovná púť pokračovala do Konkatedrály sv. Mikuláša a na vežu. Potešili sa výhľadom na mesto Prešov. Púť pokračovala aj na Mariánsku horu do Levoče. Zdolali poriadny kus cesty ako pútnici až k Bazilike. Cestou sa pomodlili Zdravas Mária, ktorý obetovali za rodičov, za pokoj vo svete, za učiteľov, za kňazov, za chorých. Vrcholom bola sv. omša, po sv. omši pán kaplán zasvätil deti Panne Márii. Unavení, ale naplnení zážitkami sa vrátili večer domov.

Ďakovná púť tretiakov, 2023