Birmovný rodič

Je čas, aby si vo svojom okolí našiel človeka, ktorý by Ti bol vzorom správneho konania, s ktorým by si sa mohol dôverne poradiť, ktorý by Ti pomáhal na ceste k zrelému kresťanstvu. Máš si nájsť birmovného rodiča.

Birmovný rodič by mal byť človek, ktorého si vážiš, ktorému dôveruješ. Birmovný rodič nie je len na to, aby Ťa pri udelení sviatosti predstavil biskupovi a potom Ti dával darček na Vianoce a meniny. Birmovný rodič bude preto držať pri udeľovaní sviatosti pravú ruku na Tvojom ramene, aby tým naznačil, že Ťa prijíma za svojho chránenca, priateľa, že s tebou vstupuje do príbuzenského vzťahu, že Ti chce ochotnou rukou pomáhať, že chce byť Tvojou oporou, priateľom, radcom.

Preto je najlepšie, keď si svojho birmovného rodiča k birmovke vyhľadáš sám. Vyberaj s takého, ktorý by mohol plniť, čo od neho Cirkev žiada: aby ti bol dobrým vzorom a radcom a priateľom v čase dospievania a dozrievania.

Birmovný rodič musí spľňať tieto podmienky:

  • musí to byť katolík,
  • musí byť pobirmovaný,
  • ak je sobášený, musí mať katolícky sobáš a nemôže byť rozvedený,
  • musí byť schopný plniť úlohu birmovného rodiča a musí mať úmysel plniť túto úlohu,
  • musí viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (t.zn. plní si najzákladnejšie povinnosti: pravidelne chodí na sv. omšu v nedeľu a prikázaný sviatok, pravidelne sa spovedá – aspoň raz za rok, kresťanský vychováva deti, vedie príkladný život v rodine i v spoločnosti. Nemôže to byť napr. alkoholik, alebo taký, čo navštevuje pochybné podniky, alebo ten, kto škaredo nadáva, kto má výhrady voči učeniu Cirkvi, kto nadáva na Cirkev, kto nie je príkladom vo farnosti, medzi susedmi, v práci…)
  • Môže to byť Tvoj krstný rodič, ale iba vtedy, ak si vzorne plní hore uvedené povinnosti. Tvoj birmovný rodič by nemal byť príliš mladý – má mať skúsenosti. Nemal by byť príliš starý – má Ti pomáhať celý život. Nemal by bývať ďaleko – má Ti pomáhať v príprave na birmovku, má Ti byť poruke. Mal by to byť niekto, za koho sa nebudeš hanbi