ADVENTNÉ TVORIVÉ DIELNE

Advent, čas odriekania i očakávania príchodu Ježiša, je tu. Prvou adventnou nedeľou začína štvortýždňové obdobie príprav na slávenie sviatku Narodenia Pána.

Čas príprav na narodenie Spasiteľa je častokrát uponáhľaný. Je to však čas, kedy by sme sa mali zastaviť, porozmýšľať, duchovne sa pripraviť. Je to čas zmierenia, odpustenia a blízkosti, aby sme s radosťou v srdci oslávili príchod Pána, ktorý je v očiach detí sprevádzaný ligotavými svetielkami nádeje i darčekmi.

K adventu neodmysliteľne patrí aj príprava našich príbytkov na najočakávanejšie sviatky v roku. Práve deti sa s veľkým nadšením pustili do výroby vianočných počas tvorivej dielne v priestoroch nášho farského pastoračného centra  26. novembra 2022 v popoludňajších hodinách.

Deti usilovne strihali, lepili, kreslili a spod ich rúk vychádzali krásne výtvory symbolizujúce advent.

Neodmysliteľnou súčasťou blížiacich sa sviatkov je Božia rodinka, ktorú deti vytvárali z farebného ligotavého kartónu v jednoduchých symbolických líniách. Nesmel chýbať ani svätý Mikuláš a nebeský anjel v podobe zapichovačky. Tie najšikovnejšie detičky stihli spolu s animátorkami vytvoriť aj vianočné pozdravy s vrúcnymi prianiami pre svojich blízkych.

Tvorivé dielne už našim detičkám chýbali, o čom svedčí aj vysoká účasť detí, ale aj ich rodičov. Sme veľmi radi, že sa tradícia tvorivých dielní na našej fare po dlhšej dobe poznačenej pandémiou obnovila.

Všetky vytvorené dielka vyčarili úsmev na tvárach detí a veríme, že potešia aj ich blízkych a pomôžu vytvoriť vianočnú atmosféru. Teraz už advent môže prísť… Nezabúdajme však, že advent je najmä čas duchovného stíšenia a očakávania príchodu Spasiteľa…

JF

Tvorivé dielne, 12/2022