9. týždeň v období cez

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
4.6
18:00
+Mária
Utorok
5.6
Sv. Bonifáca, mučeníka
18:00 + Ján, Terézia
Streda
6.6
18:00

+ Jozef, Mária, Anna

16:30
Štvrtok
7.6
Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi

7:00
16:00
18:00
za farnosť
+Ján
+ Anna, Ján
 17:00
Piatok
8.6
7:00
18:00
+ Ladislav, Vladimír 17:00
Sobota
9.6
8:00
18:00
+ Mária – výročná
ZBP pre Lauru a Samuela
16:30
10. nedeľa v období cez rok
10.6
8:00
10:30
ZBP pre Martina s rod.
za farnosť
9:15
  • Pozývame vás 16. júna – v sobotu na kňazskú vysviacku nášho diakona Jozefa Nováka do katedrály sv. Alžbety v Košiciach. V prípade, že sa nahlási dostatočný počet záujemcov objednáme autobus – cena cca. 6 eur.
  • Chcem v tejto chvíli poďakovať pani Terézii Bovanovej za jej službu kostolníčky v našom kostole. Z rodinných dôvodov  zanecháva túto službu pre náš kostol. Vyprosujem jej a jej rodine Božie milosti a zároveň prosím, ak by mal niekto z vás ochotu prevziať po pani Terézii jej službu, aby sa prihlásil u pána farára.
  • Nové ohlášky sme dali na nástenku.
  • Na budúcu nedeľu máme zbierku na FaPC.
  • Lackovce – v týchto dňoch nám došlo vyúčtovanie za plyn- Máme nedoplatok vyše 700 eur. Preto nasledujúca zbierka sa bude deliť 50 na 50. Aby sme mohli splatiť nedoplatok a taktiež, aby sme pokračovali v splátkach za dlhy na našej fare.