4.pôstny týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
19.3
7:00
16:00
18:00
všetky na úmysel  18:00
Utorok
20.3
14:00
18:00
dekanátne večeradlo
+ Monika 1. výr.
Streda
21.3
18:00

+ Zuzana, Pavol, Andrej,
Pavol, Júlia, Anna

16:30
Štvrtok
22.3
18:00 + Ladislav, Štefánia, Mária
Piatok
23.3
18:00 + Jozef, Helena, Ernest 17:00
Sobota
24.3
8:00
18:00
na úmysel
+ Alžbeta, Ján, Zuzana, Jozef
16:30
4.pôstna nedeľa
25.3
8:00
10:30

ZBP pre Jolanu s rod.- ( 60r.ž )
ZBP pre Juraja

09:15
  • V sakristii môžete nahlásiť svojich chorých, ktorí by chceli pred Veľkonočnými sviatkami prijať sv. zmiereniaa eucharistie.
  • Chceme vysloviť úprimné Pán Boh zaplať mužom, ktorí nám pomáhali pri odpratávaní snehu v zimných mesiacoch.
  • V pondelok máme slávnosť sv. Jozefa, sv. omše budú o 7.00 hod, 16.00 hod a 18.00 hod.
  • V utorok vás pozývame na dekanátne večeradlo od 14.00 hod.
  • vo štvrtok po sv. omši bude krátke stretnutie kantorov a spevákov– témou bude príprava na veľkonočné trojdnie.
  • V piatok bude detská sv. omša – deťom a ich rodičom pripomíname, že pri východe sú kartičky na štvrtý týždeň našej pôstnej hry. V sobotu detí a ich rodičov pozývame na tvorivé dielne do FaPC o 14.30 hod.
  • Nezabudnite, že v sobotu je posun času – spíme o hodinu kratšie – no slniečko máme o hodinu dlhšie
  • Pozývame vás na pôstne zamyslenie s Jurajom Juricom , ktoré bude dnes o 13.30 hod. na tému: Vzťah muž –žena
  • Dnes je zbierka na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.