2. Veľkonočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
16.4
Zvestovanie Pána
18:00
+ Alžbeta – výročná
Utorok
17.4
18:00 + Ján  17:00
Streda
18.4
18:00

+ Mária, Ján, Mária

16:30
Štvrtok
19.4
18:00 + Štefan
Piatok
20.4
18:00 ZBP pre Petra – kňaza 17:00
Sobota
21.4
8:00
18:00
ZBP pre Leu
ZBP pre Maroša – 40 r.ž.
 16:30
3. veľkonočná nedeľa
22.4
8:00
10:30

ZBP pre rod. Anny
Za ľud farnosti

9:15
  • Ohlášky máme na nástenke.
  • V utorok bude dekanátne večeradlo o 14.00 hod.
  • V stredu bude sv. omša pre birmovancov.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na FaPC. Vopred PánBoh zaplať.