1.adventný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
2.12
6:00
18:00
Peter, Rudolf, Gizela
ZBP Ľudmila s rod.
Utorok
3.12
Sv. František Xaverský
6:00
18:00
ZBP pre Slávku
+ Jozef, Mária
17:00
Streda
4.12
6:00 ZBP Tomáš, Katka, Majka, Jolana 16:30
18:00 + Ján, Anna, Juraj
Štvrtok
5.12
6:00
18:00
+ Ivona
ZBP pre Ladislava a Evu
Piatok
6.12
Sv. Mikuláš
6:00
+ Alexander, Margita, Alexander, Zlatica 17:00
18:00 + Andrej, Štefan, Ján, Andrej, Miroslav
Sobota
7.12
8:00
18:00
Ruž. bratstvo
ZBP Helena, Helena, Filip
 16:30
2. Adventná nedeľa
8.12
8:00
10:30
ZBP Tatiana s rod.
ZBP Agnesa
9:15

Prvopiatková spoveď:
[TABLE=4] 

Oznamy:

  • Dnes je zbierka na charitu. Vopred Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • Okrem adventných vencov sme požehnali aj ,už pre našu farnosť tradičné, sviečky O.Z. Podaj ruku – zakúpením týchto sviečok podporujete aktivity pre detí a mládež v našej farnosti.
  • V utorok 3.12.2013 po sv. omši do FaPC pozývame tých, ktorí nám chcú pomôcť s vysielacou sv. omšou koledníkov Dobrej noviny na druhé pracovné stretnutie.
  • V stredu 4.12. 2013 po sv. omši do FaPC pozývame tých, ktorí by nám chceli pomôcť s organizáciou farského plesu na prvé pracovné stretnutie.
  • Ešte nesnežilo, ale predvídavo už dnes hľadáme ochotných mužov, ktorí by si v prípade potreby vzali na zodpovednosť odhŕňanie snehu spred kostola.