Modlitby matiek

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha

„Súkromné modlitby sa podobajú slame rozhádzanej po poli. Keď sa zapáli, plameň je slabý. Ak však zozbierame slamu do snopu, oheň je jasný a stúpa vznešene k nebesiam. Taká je spoločná modlitba.“

sv. Ján Mária Vianney

 

Modlitby matiek (MM) sa začali v roku 1995 v Anglicku. V tom čase dve staré mamy Veronica a jej švagriná Sandra, obe z Anglicka, pocítili túžbu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Mesiac sa modlili každý deň jeden desiatok radostného ruženca „ktorého si, Panna, v Betleheme porodila“,
aby poznali Pánovu vôľu. Po mesiaci sa stretli s ďalšími matkami, ktoré mali problémy so svojimi deťmi, a tak vznikla prvá skupina MM. Modlitbou spoznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali svoje deti do Jeho rúk, aby On mohol konať v ich životoch a odstránil tak bolesti matiek. V priebehu niekoľkých rokov sa MM rozšírili do 105 krajín sveta bez akejkoľvek reklamy a cielenej popularity.

MM sú pre všetky ženy so srdcom matky. Nerobíme rozdiely medzi fyzickými matkami, slobodnými ženami či bezdetnými manželkami, babičkami, rehoľníčkami. Na utvorenie skupinky stačia dve matky, najviac však osem. Skupinka sa stretáva pravidelne v ten istý deň a v tú istú hodinu. Mamy sa modlia jednoduché modlitby z knižočky, ktorú dostane každá nová členka. Niektoré mamičky prichádzajú pravidelne, iné, keď im to ich povinnosti dovoľujú alebo keď cítia potrebu spoločnej modlitby za svoje deti. Vždy sa modlíme aj za tie mamy, ktoré nemôžu prísť. Milosti z modlitieb prúdia aj na neprítomné mamy. Nie sú to uzavreté spoločenstvá, prijímajú medzi sebe ďalšie mamy, ktoré chcú svoje deti, problémy, starosti, ale i radosti odovzdávať Pánovi. Máme prísnu zásadu mlčanlivosti, teda to, s čím sa matky zdôveria na stretnutí, sa nesmie zneužiť. Matky si navzájom neradia, pretože to, čo platilo v mojej rodine, nemusí pomôcť iným. Radšej sa na tento úmysel modlíme, lebo Pán vie najlepšie, ako nám pomôcť.

Prostredníctvom Listov MM (interné noviny) sme v kontakte s národnou koordinátorkou Jankou Pajanovou z Bratislavy a ostatnými skupinami matiek na celom Slovensku, dozvedáme sa o organizovaných akciách, o novozaložených skupinkách, o svedectvách a mnohých vyslyšaniach,
o úmysloch, za ktoré sa spoločne modlíme…

Modlitbové trojdnie MM býva každý štvrťrok a je to čas, keď sa duchovne spájajú členovia komunity Útecha na celom svete, aby sa modlili na rovnaké úmysly. V týchto dňoch sa nemodlíme za svoje deti. V piatok odprosujeme za svoje hriechy; v sobotu odpúšťame a odprosujeme Pána
za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom, a prosíme o ich obrátenie; v nedeľu chválime Pána a ďakujeme mu za všetko, čo spravil v našich životoch. Okrem toho sa raz za rok matky stretávajú na celoslovenskom stretnutí vo Svite, ktoré sa koná zvyčajne v marci.

V Humennom sa v januári 2004 začali doma stretávať tri mamy. Postupne sa pridávali ďalšie, až vznikla osemčlenná skupinka, ktorá sa po čase rozdelila na dve. V marci 2011 v Kostole sv. košických mučeníkov predstavila hnutie MM diecézna koordinátorka z Trebišova mama Ivana so svojou modlitebnou skupinou. V súčasnosti fungujú v Humennom aj tri skupinky gréckokatolíckych matiek.

Oficiálna internetová stránka: www.modlitbymatiek.sk.