Kráčali sme „Po stopách Ježiša“ …

Šesťdesiatdva detí, dvadsaťosem členov tímu – animátori, technici, pani zdravotníčky a pán farár. Dokopy deväťdesiat ľudí z našej farnosti sa po dvoch rokoch opäť stretlo v mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Farský tábor sa konal netradične, v letných dňoch … čítaj viac

Spoločné poďakovanie za starostlivosť

V pondelok 5. júla 20021 pri svätej omši o 10:30 hod. sme v našom farskom kostole vzdávali vďaky viac ako kedykoľvek predtým. A to nielen Bohu, za dedičstvo otcov sv. Cyrila a Metoda, ale aj mimoriadne všetkým zdravotníkom, lekárom, členom Červeného kríža a dobrovoľníkom za ich … čítaj viac

Požehnanie kalicha, patény a misiek

V utorok 29. júna 2021 v úvode svätej omše zazneli tieto slová: „Bratia a sestry, podľa pradávneho zvyku používa Cirkev pri Eucharistických sláveniach zvláštne vzácne nádoby, predovšetkým kalich a paténu, ktoré sa pred prvým použitím požehnávajú čím sa vyjadruje  ich trvalé určenie pre Boží … čítaj viac

Animátorská víkendovka na Domaši

Piatok 18.06. pre nás animátorov začal ako každý iný, no predsa sa v niečom od ostatných líšil. Rovnaký bol preto, že väčšina z nás strávila časť dňa v škole.  O tom, v čom sa tento piatok líšil od ostatných, sa … čítaj viac

Afterparty na fare

Po úspešných prvých svätých prijímaniach v našej farnosti v uplynulé tri nedele sme si my, animátori, a naše prvoprijímajúce deti zorganizovali radostný večer na fare. Bol plný vďaky, smiechu, veselých aktivít a v neposlednom rade aj jedla. Zakončenie našej celoročnej cesty sme odštartovali poslednou detskou … čítaj viac

Prvé sväté prijímania 2021

Milovaní, aj v tomto roku sme počas troch májových nedieľ prežívali radosť spolu s našimi deťmi pri prvých sv. prijímaniach. Kúsok radosti a blízkosti lásky vám chceme priniesť aj v krátkej fotogalérii. Ďakujeme našim animátorkám za prípravu a tešíme sa na spoločný čas. čítaj viac

Rozhodol by si sa rovnako?

„Urobili by ste aj dnes rovnaké rozhodnutie a stali by ste sa kňazom?“ „Áno,“ odpovedal kňaz. „A viete, že moja dcéra neraz o vás povedala, že vy by ste boli dobrým otcom a že by si chcela nájsť muža s … čítaj viac

Birmovka 2021

 V sobotu 29. mája 2021 sme v našej farnosti opäť prežívali veľkú slávnosť a radosť zároveň. Náš farský kostol sv. košických mučeníkov navštívil otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, aby pri svätej omši udelil sviatosť birmovania 54 birmovancom. Celkovo do prípravy … čítaj viac

Kresťanské médiá napĺňajú Ježišove slová pri nanebovstúpení

Kresťanské médiá majú nezastupiteľnú úlohu: špecifickým spôsobom – mediálnym jazykom prenášať náboženské posolstvá a najmä evanjeliovú zvesť. Dôležité je nezostať pasívnymi a kráčať k vyšším métam. Jozef Kozák 16.05.2021 Kresťanské médiá mediálnym jazykom prinášajú náboženské posolstvá a najmä evanjeliovú zvesť. Ilustračná … čítaj viac

On-line seminár DUCHAPRÍTOMNÝ

Otcova stodola Ako žiť prítomný moment a zachovať sa duchaprítomne v dnešnom rozháranom svete? Môže nám prítomnosť Božieho Ducha v nás pomáhať nám v každodennom živote alebo rozhodovaní? Ako si byť viac vedomý Jeho prítomnosti v nás a byť citlivejší na Jeho vedenie? Aj na tieto otázky … čítaj viac

Zrkadlenie Boha Čo to robí? To naozaj? Možno tí, ktorí zbadali len obraz bez textu, ako sa pápež František skláňa a v Nedeľu Dobrého pastiera bozká ruky deviatim kňazom,  nemuseli tomu veľmi rozumieť. Jozef Kozák 27.04.2021 Veď je jasné, že … čítaj viac

Predmanželská náuka Humenné

Sobota 01.05.2021  Program: 9.00 – 10.00 hod.  Privítanie  a  Vierouka (kňaz) 10.15 – 11.15 hod.  Príprava na manželstvo a Rozdiely medzi mužom a ženou (manželia)                 11.30 – 12.30 hod.  Komunikácia v manželstve (kňaz)   12.30 – 14.00 obedňajšia prestávka – … čítaj viac

Oznam k 1.svätému prijímaniu

Milí rodičia. Nakoľko sa začínajú uvoľňovať opatrenia a rátame s ďalšími, pri dnešnom stretnutí s animátormi sme sa rozhodli potvrdiť ohlásené termíny 1.sv.prijímania. Ak Boh dá, slávnosti 1.sv.prijímania budú v našej farnosti takto: 16 mája 2021 – deti zo ZŠ Laborecká, Hrnčiarska a … čítaj viac