Zo závislosti k slobode

Drahí bratia a sestry, z nášho Arcidiecézneho centra pre mládež sme pripravili online svedectvo a diskusiu „Zo závislosti k slobode“ pre mladých, ale aj veriacich, ktorí majú záujem. Uskutoční sa v sobotu 6.2.2021 o 17.00 na Facebooku ACM. Hosťom bude otec Peter Vician, kapucín. Vyrozpráva svoje osobné … čítaj viac

2% z dane pre Podaj ruku

Opäť máme možnosť rozhodnúť ako budú využité 2 % z našich zaplatených daní. Aj tohto roku sme na zozname prijímateľov, budeme radi, ak nás podporíte. Sme rozhodnutí znova podporiť prípravu a usporadúvanie akcií a veríme, že v letných mesiacoch sa … čítaj viac

Košický formačno-akademický program SLH

Všetkým, ktorí sa nebojíte zabŕdnuť do filozofie a začítať sa do veľkých postáv kresťanskej tradície, dávame do pozornosti formačno-akademický program Spoločenstva Ladislava Hanusa v Košiciach. Príďte lepšie spoznať seba a svoju vieru, diskutovať so súčasnou spoločnosťou o aktuálnych otázkach a … čítaj viac

Budem tam s nimi

„Nebudem môcť hovoriť, ale budem tam. Nebudem niekým privilegovaným, ale jedným z nich. Chcem byť medzi nimi ako Kristov posol, ktorý nie slovom, ale skôr skutkom a svojou prítomnosťou im bude kázať evanjelium…“ napísal si do svojho denníka emeritný arcibiskup … čítaj viac

Losovanie patróna na nový rok

Prevzaté zo stránky https://www.milosrdenstvo.sk/ Od 1. januára si môžete vylosovať svojho osobnáho patróna na nový rok 2021. Ako sme vám avizovali, pripravili sme na našej webstránke v ľavom dolnom rohu novú záložku, aby ste si aj vy mohli vylosovať svojho patróna … čítaj viac