Pozvánka na májové tvorivé dielne

„A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.“  Mt 18