Usmernenie v čase pandémie a Dekrét o oslobodení od účasti na nedeľnej svätej omši

aaa