Farské oznamy

OZNAMY

 • Dnes je zbierka na kostol…PBZ za milodary
 • Na budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka pre prenasledovaných kresťanov.
 • V stredu po sv. omši bude stretnutie rodičov birmovancov, prosím, aby na stretnutie prišiel aspoň jeden z rodičov…
 • Pozývame na pobožnosť krížovej cesty
  • Farský kostol: piatok o 17:30 hod., nedeľa o 14:00 hod.
  • Lackovce: piatok 17:00 hod. nedeľa 13:30 hod.
  • Kochanovce: piatok o 17:00 hod., nedeľa 14:00 hod.
 • Na budúcu nedeľu po krížovej ceste pozývam lektorov na krátke informačné stretnutie…
 • Zmena času… V noci z  na 26. marca sa mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.
 • Všimnite si plagát ktorý informuje o dátume „Detského tábora“, bližšie informácie budú k dispozícii po veľkej noci…
 • Zoznam – „Stráž pri Božom hrobe…“ prosíme chlapov a mladých mužov našej farnosti, ktorí sa chcú zapojiť do stráženia Božieho hrobu, nech sa napíšu na zoznam podľa časového harmonogramu…