Farské oznamy

Oznamy

  • Zbierka na kostol minulú nedeľu bola 615,97,-eur
  • Je možné nahlásiť úmysel sv. omše na mesiace január, február…zostalo ešte pár voľných termínov…
  • Odchod na púť do Krakova – v sobotu ráno o 4:00 hod. z parkoviska pred OC Billa…tí, ktorí by ste s nami chceli byť duchovne spojení – sv. omša o 11:00 hod. online – živý 24 hodinový prenos na internete z hlavnej kaplnky… www.milosrdenstvo.sk
  • Môže si zakúpiť knihu bývalého pána farára našej farnosti vdp. Jozefa Kozáka, cena 8,-eur.
  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť „vianočné oplátky“ z farnosti Košice – KVP, cena: 1,50,-eur
  • V utorok budeme sláviť rorátnu svätú omšu ráno o 6:00 hod. prineste si lampáše s horiacou sviečkou – prosím dávajme pozor na bezpečnosť…
  • Máme pred sebou prvú sobotu v mesiaci, pozývame k modlitbe Fatimskej soboty… sobota o 7:00 hod.
  • V nedeľu 4. decembra o 14:20 hod. bude výmena ružencových tajomstiev a modlitba sv. ruženca, modlitba na prvú nedeľu v mesiaci, o 15:00 hodina milosrdenstva…