Zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov

Milí bratia a sestry,

v nedeľu, 18. marca sa v katolíckych kostoloch koná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. V tejto súvislosti vydala Slovenská katolícka charita v spolupráci s Generálnym sekretariátom KBS informačný leták (tu klikni), ktorý nás informuje o živote tých, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru.