Výlet prvopríjmajúcich detí do Prešova

Dňa 21. 06. 2012 sa prvoprijímajúce deti spolu s pánom farárom vybrali navýlet do Prešova. Prvou zastávkou bola výrobňa hostií, kde im rehoľné sestry porozprávali a hlavne ukázali ako sa vyrábajú hostie. Potom pokračovali návštevou chrámu sv. Jána Krstiteľa, kde si pozreli Turínske plátno. Na pravé poludnie išli na svätú omšu do konkatedrály sv. Mikuláša, ktorú s miestnym pánom kaplánom slúžil aj pán farár J. Kozák. Po sv. omši ich čakala odmena od pána farára – výstup na vežu konkatedrály a nádherný výhľad na mesto Prešov.

Veľmi pekne ďakujeme. Prvoprijímajúce deti.

[nggallery id=29]