Veľký týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok Veľkého týždňa
2.4
18:00 +Ján, Mária 18:00
Utorok Veľkého týždňa
3.4
18:00 +Zuzana, Štefan, Agnesa, Anna 18:00
Streda Veľkého týždňa
4.4
18:00

+ Zdenka

Zelený štvrtok
5.4
18:00 na úmysel
Veľký Piatok
6.4
14:30
15:00
Krížová cesta
Obrady Veľkého piatku
 10.00
Krížová cesta
16.30
Obrady
Veľkého
piatku
Biela Sobota
7.4
15:30
19:00
Požehnanie Veľk. jedál
Na úmysel
14:30
Požehnanie
Veľk. jedál
 14.30
Požehnanie
Veľk. jedál19.00
NEDEĽA
ZMŔTVYCHVSTANIA
JEŽIŠA KRISTA
8.4
8:00
10:30

Na úmysel
Za farnosť

09:15
 • Veľkonočná sv. spoveď v našej farnosti:
  HE – KM 1.4. nedeľa od 14.30, 18.00 sv. omša
  3.4. utorok od 18.30 hod.
 • Spoveď chorých v našej farnosti: Koš. muč., Lackovce: Pondelok: od 9.00.
 • Zelený štvrtok: Katedrála sv. Alžbety Košice – 09.30 omša svätenia olejov. O. arcibiskup pozýva všetkých kňazov aj veriacich.
 • Veľký piatok: je dňom prísneho pôstu: zdržiavame sa mäsitého pokrmu a jeme len trikrát cez deň, len raz dosýta.
 • Po obradoch Veľkého piatku bude adorácia pri Božom hrobe večer do 20.00 hod, Biela sobota od 9.00 – 18.30hod.
 • Prosíme, aby sa v sakristii nahlásili mužovia a otcovia so svojimi synmi na stráž pri Božom hrobe.
 • Pri obradoch Bielej soboty je obnova krstných sľubov, prineste si sviece.