Veľkonočná oktáva

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Veľkonočný pondelok
9.4
Zvestovanie Pána
8:00
10:30
ZBP pre Máriu s rod.
na úmysel
 9:15 10:30
Veľkonočný utorok
10.4
18:00 + Cyril, Ján, Anna
Veľkonočná Streda
11.4
18:00

ZBP Mária, Ján, Jozef, Anna

16:30
Veľkonočný Štvrtok
12.4
18:00 + Michal, Tomáš, Pavol, Anna
Veľkonočný Piatok
13.4
18:00 + Jozef, Juliana 18:00
Veľkonočná Sobota
14.4
8:00
18:00
Ružencové bratstvo
ZBP pre Júliu s rod.
2. veľkonočná nedeľa
15.4
Nedeľa BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA
8:00
10:30

Za farnosť
Za Božiu pomoc pre Branislava

 10:30
odpustová slávnosť
09:15
  • Na budúcu nedeľu máme mimoriadnu zbierku na podporu renovácie katedrály sv. Alžbety v Košiciach.
  • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude vo štvrtok 12.4.2012 o 19.00 hod.
  • Ohlášky máme na nástenke
  • Mladí, ktorí sa prihlásili na ADSM 2012 v Prešove – autobus bude odchádzať v sobotu 7.15 hod. z parkoviska od kvetinárstva Lena
  • Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu Veľkonočného trojdnia
  • Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude , no ponúkame vám možnosť zúčastniť sa sprievodu so vzkrieseným Kristom, ktorí sa uskutoční o 15.00 hod. v starom kostole Všetkých svätých.