Trojka v Tatrách

V utorok 7. augusta 2018 sme sa v  spolupráci so ZKSM  vybrali na náš už pravidelný letný výlet do Vysokých Tatier. Vyše 90 našich veriacich sa ráno po sv. omši o 6.00 hod. vybralo na Štrbské pleso, odkiaľ sme sa presunuli k Popradskému plesu. Časť sa s kaplánom Mariánom vybrala na Sedlo pod Ostrvou. Druhá skupina sa spolu s farárom Jozefom prešla k symbolickému cintorínu, kde sme sa pomodlili za zosnulých v Tatrách i našich blízkych. Bohom požehnaný deň nás opäť presvedčil nielen o Otcovej láske, ale aj o jeho kráse v stvorenom svete. Viac fotografií z Trojky v Tatrách nájdete tu:

V rámci projektu nám na túto akciu  Komisia športu a mládeže Mesta Humenné poskytla dotáciu 250 €.

Relive ‚Sedlo pod Ostrvou‘