Trojka na hokeji

V nedeľu 18. novembra 2018 sa s našimi kňazmi farárom Jozefom a kaplánom Mariánom vybralo 26 miništrantov a 38 športových fanúšikov na hokejový zápas HC Košice: HKM Zvolen. Tak ako každý rok, tento výlet bol zorganizovaný ako odmena za službu chlapcov pri oltári. Ďakujeme chlapcom za ich službu a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie aj mimo oltára.