Sväté misie 2015

Od 19.- 27.sepetmbra 2015 sa v našom meste konali Ľudové misie. Bolo to prvýkrát v histórii, že misie sa konali paralelne vo všetkých troch rímskokatolíckych farnostiach na území mesta Humenné. V našej farnosti viedli misie bratia kapucíni. V krátkej fotodokumentácii sa na chvíľu môžeme vrátiť k milostivému času v našej farnosti. Veď si len pripomeňme, čo všetko sa dialo: sv. omše s misijnými kázňami ( Félix a František), brat Marián a sestra Agniežka navštívili skoro všetky triedy na Základnej škole Dargovských hrdinov, brat Féliex a František Polytechnickú školu a spoločenstvo Rieka života Základnú školu na Laboreckej ulici. Mali sme adoráciu, obnovu manželských sľubov, koncert aj stretnutia s mládežou, ženami a mužmi. No najväčšie „veci“ sa diali v spovednici. Bohu buď chvála, za jeho dobrodenia.

Misie 2015