Sústredenie animátorov, 7/2015

Od 10. -12. júla 2015 sa naši animátori zúčastnili relaxačno-formačného pobytu v CCVČ v Snine.
Načerpali nových síl do pripravovaného tábora a dostali mnohé cenné rady od najskúsenejších.
Ponúkame Vám možnosť cez fotografie vidieť, čo a ako prežili.

Sústredenie animátorov, 7/2015