Stretká – 1.sväté prijímanie

1.skupina:
Darg.hrdinov

 • 25. 9. 2020
 • 9. 10. 2020
 • 23.10. 2020
 • 13. 11. 2020
 • 27. 11. 2020
 • 11. 12. 2020
2.skupina:
Laborecká, Hrnčiarska, a iné ZŠ

 • 2. 10. 2020
 • 16. 10. 2020
 • 6. 11. 2020
 • 20. 11. 2020
 • 4. 12. 2020
 • 18. 12. 2020
Začínajú sa o 16.45 hod. vo Farskom pastoračnom centre. O 18.00 je sv. omša pre deti.