Spoločné poďakovanie za starostlivosť

V pondelok 5. júla 20021 pri svätej omši o 10:30 hod. sme v našom farskom kostole vzdávali vďaky viac ako kedykoľvek predtým. A to nielen Bohu, za dedičstvo otcov sv. Cyrila a Metoda, ale aj mimoriadne všetkým zdravotníkom, lekárom, členom Červeného kríža a dobrovoľníkom za ich prístup, pomoc a zaangažovanie sa zvlášť v pandemickom období.

Vyše 30 dobrovoľníkov a členov Slovenského Červeného kríža – územný spolok Humenné, zdravotných sestier a lekárov z rôznych oddelení  Nemocnice A. Leňa Humenné sa prišlo nielen poďakovať Boha za ochranu a požehnanie v tomto náročnom Covidovom období, ako aj prijať poďakovanie tých ktorým slúžili, ktoré im vo svojom mene, ako aj v mene ostatných tlmočil pri sv. omši farár farnosti Jozef Kozák. Ten v kázni nielen vyzdvihol ich odvahu a nasadenie, ale zvlášť ľudskosť a profesionalitu, ktoré vložili do svojej služby.

Na záver príhovoru citoval slová sv. Kamila, ktorý svojim nasledovníkom hovorieval: „Dajte viac srdca do tých rúk“ Týmito slovami apeloval nielen na veriacich, ale aj na všetkých ľudí dobrej vôle, zvlášť tých, ktorí sa vložili do služby iným.

Červený kríž
« z 2 »