Katolícka charizmatická obnova

Katolícka charizmatická obnova v Duchu Svätom– prostriedok na praktizovanie živej viery

 

Katolícka charizmatická obnova v Duchu Svätom vyšla spontánne zo skupiny pedagógov a študentov americkej katolíckej univerzity v Duquesne -Pittsburgh, Pennsylvania v roku 1967 a odvtedy sa šíri do celého sveta. Jej členovia sa snažia o duchovnú obnovu v kresťanskom duchu.

Toto kresťanské spoločenstvo pôsobí  aj v Humennom  od roku 1995. Stretávali sme sa  najprv v  malých modlitbových  skupinách v domácnostiach našich členov. Po dokončení pastoračného centra  v roku …… sa raz týždenne schádzame na fare  a raz mesačne – po prvom piatku –  všetky malé spoločenstvá oslavujú Pána v kostole Košických mučeníkov na Sídlisku III.

Spoločenstvo Obnova v Duchu Svätom má celoslovenskú pôsobnosť a jej Rada vydáva pokyny a usmernenia pre všetkých členov. Na to jej slúži časopis Charizma, ktorý vychádza raz za štvrťrok. Duchovne nás obohacujú aj sporadické stretnutia s kňazom.

Raz ročne absolvujeme trojdňové  duchovné cvičenie (zvyčajne v  Juskovej Voli) s duchovným otcom Imrichom Degrom, ktorý je koordinátorom KCHO na východnom Slovensku. Spoločné i osobné stretnutia s Pánom nám dávajú silu na službu našim bratom i sestrám.

Naše pravidelné utorkové stretnutia sú prístupné a otvorené pre každého, kto túži  prehĺbiť a obohatiť svoj duchovný život . Prichádzajú k nám preto veriaci z Humenného a okolia, ale aj Sniny, Medzilaboriec, Strážskeho a Vranova nad Topľou.

Oslavujeme Pána  spevmi, meditujeme, čítame a rozoberáme Božie slovo. Budujeme tak živé spoločenstvo, v ktorom sa  delíme o skúsenosti z praktizovanej viery.  Zvlášť sa snažíme o to, aby každý člen, ktorý do  spoločenstva prichádza, si uvedomil, že: „Nie ja som si vybral týchto bratov a sestry, ale Boh ma priviedol medzi nich a chce ma práve skrze nich formovať a viesť k zrelosti “. Preto sme  otvorení voči každému a všetkému, čo sa v spoločenstve deje. Naše stretnutia sú naplnené  radosťou, vzájomnou oporou, útechou i povzbudením.

Ďalším dôležitým cieľom KCHO je spoločná modlitba  príhovoru za vnútorné uzdravenie  i oslobodenie. Sústreďujeme sa v nej  na potreby  našich členov, ale aj tých, ktorí k nám prichádzajú nepravidelne. Modlíme sa za seba navzájom, aby sme spoznali, čo Pán od nás očakáva.  Učíme sa charizmy Ducha Svätého   používať  predovšetkým v prospech druhých.

Ako je to uvedené v našom názve, sme spoločenstvo, ktoré vedie Duch Svätý. Chceme počuť jeho  volanie, ktorým nás pozýva k hlbšiemu vzťahu s ním a s celou katolíckou Cirkvou.