Sobášne náuky

Dátum a čas

Téma

Miesto

22.09 o 19:00

Vierouka

Fara – sídl. III.

23.09 o 19:00

Plánované rodičovstvo

FaraVšetkých svätých  (mesto)

29.09 o 19:00

Prikázania

Fara – sídl. III.

6.10 o 19:00

Sviatosti

Fara – sídl. III.

13.10 o 19:00

Duchovný život v rodine

Fara – sídl. III.