Slovko pred 4. adventnou nedeľou

V čase, keď píšem tieto riadky, mali sme byť spolu s pánom kaplánom k dispozícii k vysluhovaniu sviatosti zmierenia. Namiesto toho obaja sme doma a dodržiavame karanténu. Je to nová skúsenosť, ale ako som si neraz v tieto dni pomyslel, skúsenosť mnohých vás.
A aj keď to nie je vôbec ľahké, nestrácam nádej. Stále mi totiž rezonovali slová: „Boh tvorí veci nové.“ Verím, že aj teraz, aj keď my dvaja nie sme aktívnymi. Boh má vždy svoje cesty do srdca a života človeka.
Ďakujeme vám za vaše modlitby a prejavy blízkosti. Osobitne ďakujem všetkým za želania k mojím narodeninám. Čo prinesú ďalšie dni, nevieme. Ale verím, že Boh aj tieto Vianoce chce si nájsť miesto v našich srdciach.
Ostávam v modlitbe a vďake za vás. Žehnám vám a prosím o modlitbu nielen za nás kňazov, ale za všetkých chorých.
Prosím, pamätajme na seba nielen v modlitbe, ale aj v malých službách lásky. Pozrime sa, ako je na tom náš sused, priateľ, príbuzný. Buďme si reálne blízkymi.
Boh prichádza z lásky a v láske…Boh chce prísť aj k nám, aj cez nás…
Farár Jozef