Slobodný v srdci

V sobotu 11. februára 2017 sa v našej farnosti konala duchovná obnova pre mužov pod názvom Slobodný v srdci. Obnovu viedol otec Ján Buc a chlapi zo spoločenstva  Otcova stodola. Prežili sme v spoločenstve s 80-timi chlapmi čas prednášok, svedectiev, adorácie a sv. omši.Bol to super čas. Viac môžete vidieť na našich fotografiách.

PS: Veľká vďaka patrí okrem už spomenutých, aj všetkým ženám, ktoré nám pripravili chutné koláče, no zvlášť tým, ktoré varili na fare pre nás všetkých večeru.