Rozlúčka s kaplánom Braňom

Otec Branislav,

ešte raz Ti za všetkých spolufarníkov z celého srdca ďakujem, za všetko, čo si pre nás počas urobil. Ďakujeme Bohu, že viedol Tvoje kroky aj do našej farnosti, do našich sŕdc.
Budeme sa za Teba modliť, aby si aj v novom pôsobisku mal dostatok, sily, vytrvalosti a lásky.
Vždy Ťa u nás radi uvidíme

Rozlúčka s kaplánom Braňom